تصاویر ماهواره ایران از منابع مختلفی قابل تهیه هستند . ممکن است کاربران به دلایل مختلف قادر نباشند این تصاویر را با کیفیت بالا و به صورت ژئورفرنس به دست آورند ! ما این امکان را فراهم ساخته ایم تا مطابق با محدوده مورد نیاز خود بتوانید این تصاویر را با هزینه ای مناسب تهیه کنید .

برای سفارش و پیش خرید از طریق فرم درخواست سفارشی سازی نقشه اقدام نمایید .

Google Satellite
Google Satellite تصویر ویرایش شده
تصویر ماهواره Virtual Earth
تصویر ماهواره Virtual Earth ویرایش شده
error: Content is protected !!