نقشه شهرستان های استان فارس جزو با کیفیت ترین و دقیق ترین نمونه موجود است . این نقشه ها قابل سفارشی سازی هستند . و در دو نوع دانلودی و نسخه چاپی عرضه می شود .

نقشه تقسیمات شهرستان :

این نقشه ها با جزییات کمتری تهیه شده است و تنها به منظور آشنایی با تقسیمات سیاسی هر شهرستان می باشد . ارایه فایل به صورت دانلود و چاپ توسط خودتان خواهد بود .

نقشه شهرستان با جزییات بیشتر:

این نقشه ها با جزییات بیشتری تهیه شده است و علاوه بر اطلاعات تقسیمات سیاسی هر شهرستان عوارض طبیعی و داده های کاربردی دیگری نیز در نقشه وجود دارد . این محصول فقط به صورت سفارش چاپ و ارسال پستی می باشد.

نمونه تصویر نقشه تقسیمات شهرستان

 
نمایش نقشه تقسیمات فیروزآباد
نقشه تقسیمات فیروزآباد

نمونه تصویر نقشه شهرستان با جزییات بیشتر

 
نقشه شهرستان فیروزآباد
نقشه شهرستان فیروزآباد
error: Content is protected !!